Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Opiekun merytoryczny

prof. SAN dr hab. Lucyna Golińska
Kierownik Katedry Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN.

Aktywność naukowa: dotyczy różnic indywidualnych i uzależnień  m.in. pracoholizm, hazard 

Praktyka psychologiczna: jako psycholog kliniczny w szpitalu pediatrycznym w Łodzi,  wieloletnia współpraca z Instytutem Psychologii  Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym : prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, szkolenia w terapii uzależnień, Współautor pozycji „Trening interpersonalny „superwizor PTP oraz superwizor terapii uzależnień

 

Sekretarz studiów:

dr Martyna Kaflik – Pieróg

OPIS KIERUNKU

Studia dostarczają wiedzy na temat uzależnień substancjonalnych takich jak alkoholizm,  narkomania, lekomania  i behawioralnych (uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, pracy, zakupów), a także podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozpoznania uzależnienia, motywowania do podjęcia leczenia, funkcjonowania w relacji osoba uzależnioną. 

CELE STUDIÓW

 

 • Poznanie czynników sprzyjających powstawaniu uzależnień oraz ich specyfiki
 • Umiejętność rozpoznawania uzależnień
 • Poznanie metod terapii i profilaktyki
 • Konsekwencji uzależnienia dla osoby uzależnionej oraz członków jego rodziny

 

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji  (nauczyciele, lekarze, psycholodzy) mają potrzebę  kompetencji w rozpoznawaniu zagrożeń lub wystąpienia uzależnienia i potrzebę skutecznej ingerencji.
 • Dla rodziców zainteresowanych świadomym i kompetentnym zapobieganiu uzależnień ich dzieci.
 • Dla osób będących członkami rodzin osób uzależnionych z racji iż studia te pozwolą im na lepsze zrozumienia funkcjonowania ich bliskich, a także -co jest szczególnie istotne- umiejętności  skutecznego funkcjonowania w relacji z osobami uzależnionymi oraz chronienia siebie przed konsekwencjami uzależnienia  ich bliskich.

Obszary wykorzystania zdobytej wiedzy

 • W aktywności zawodowej pedagogów, lekarzy, psychologów a także członków rodzin osób uzależnionych
 • Dla osób z zapotrzebowaniem na większą samoświadomość czynników niwelujących osobistą kontrolę.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone umiejętności.

Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ  jest frekwencja wynosząca minimum 80%; przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.  

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych „Uzależnienia substancjalne i behawioralne”
 • Dla pedagogów uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo