Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

prof. SAN dr hab. Lucyna Golińska

 • Kierownik Katedry Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN.
 • Aktywność naukowa dotycząca różnic indywidualnych i uzależnień  m.in. pracoholizm, hazard.
 • Praktyka psychologiczna: jako psycholog kliniczny w szpitalu pediatrycznym w Łodzi,  wieloletnia współpraca z Instytutem Psychologii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym : prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, szkolenia w terapii uzależnień, Współautor pozycji „Trening interpersonalny"
 • superwizor PTP oraz superwizor terapii uzależnień 

OPIS KIERUNKU

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia w służbie pacjentom Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności profesjonalnej w zakresie :

 • aktywności zawodowej lekarzy i pielęgniarek oraz psychologów
 • aktywności zawodowej osób zajmujących się pacjentami przewlekle chorymi bądź niesprawnymi

CELE STUDIÓW

Oferowane  studia dostarczają wiedzy na temat procesów psychicznych, zwłaszcza poznawczych i emocjonalnych, z uwzględnieniem ich roli w przebiegu choroby i procesów zdrowienia. Dostarczają również wiedzy i umiejętności w formułowaniu opinii o pacjentach z uwzględnieniem obowiązujących zasad  prawa cywilnego i karnego

 • Cel 1: Poszerzenie wiedzy na temat procesów psychicznych:
  • jako wyznaczników funkcjonowania w chorobie
  • jako predyktorów chorób psychosomatycznych
 • Cel 2: Trening umiejętności nawiązywania relacji z pacjentem
 • Cel 3:Trening umiejętności radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami doświadczanymi w aktywności związanej z opieką nad pacjentem
 • Cel : Nabycie umiejętności formułowania opinii psychologiczno-psychiatrycznej

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji mają kontakt z pacjentem i chcą zdobyć lub podwyższyć swoje kompetencje w zakresie uwzględniania w kontakcie z nim i osobami mu bliskimi roli czynników psychicznych i ich wpływu na przebieg leczenia.

Słowo pacjent rozumiemy szeroko jako osobę wymagającą interwencji lub pomocy zatem dotyczy to osób kontaktujących się z lekarzem, ale także osób z przewlekłą chorobą, osób z ograniczeniem starczym, niepełnosprawnych psychicznie bądź fizycznie.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone umiejętności.

Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • udział w zajęciach,
 • zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć,
 • wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom

 • Poznanie najnowszych badań w zakresie relacji psychika-ciało oraz ich konsekwencjami dla procesu pomagania
 • Zdobycie orientacji w zakresie uwarunkowań związanych z podłożem biologicznym i psychicznym funkcjonowania osoby w sytuacji choroby lub zagrożenia życia
 •  Nabycie umiejętności budowania relacji z pacjentem
 •  Zdobycie orientacji w prawie karnym i cywilnym niezbędnej przy formułowaniu opinii psychologiczno-psychiatrycznej o pacjencie
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących ważności oświadczenia woli, w sprawach opiekuńczych w przypadku zaburzeń psychicznych i innych
 •  Zwiększenie efektywności i satysfakcji w pracy zawodowej
 • Większa świadomość doświadczeń psychicznych pacjenta i własnych
 

Kształcenia w ramach zwieńczone jest uzyskaniem przez Słuchaczy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.