Dostępne miasta: Łódź

Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP

PROGRAM STUDIÓW

1. Zadania pracowników służby BHP.
 2. Elementy pomocy przedmedycznej.
 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 4. Zarządzanie procesami - wprowadzenie.
 5. Ocena i analiza ryzyka zawodowego.
 6. Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów.
 7. Ochrona środowiska naturalnego.
 8. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy.
 9. Elementy prawa pracy.
10. Psychologia pracy.
11. Ergonomia i fizjologia pracy.
12. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy.
13. Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP.
14. Ochrona przeciwpożarowa.
15. Seminarium.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 186 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi. Wykorzystanie metody case study ( studium przypadku) pozwala na włączanie studentów w proces edukacyjny i gwarantuje łatwiejsze przyswajanie wiedzy merytorycznej i proceduralnej.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021