ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO ZARZĄDZANIE - 9 KIERUNKÓW 2020/21

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr inż. Roman Kołysko  (email: podyplomowe@san.edu.pl)
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, kierunek Inżynieria Komunalna. Ukończone  studia podyplomowe z zakresu Gospodarki Miejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uprawnienia budowlane w 2 specjalnościach: drogowej i sanitarnej.
Praca na budowach lub w zarządzaniu drogami - zawsze na stanowiskach kierowniczych lub w nadzorze. Również praca w  Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów w Łodzi (specjalista ds. technicznych),  Wydziale Dróg Urzędu Miasta Łodzi oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Łodzi (z-ca dyrektora ds. technicznych).
Od 2004 roku praca w charakterze koordynatora, inspektora nadzoru lub zarządzającego na dużych budowach w Rybniku, Poznaniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Łodzi i Żywcu , gdzie znaczącym zakresem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg.
Spośród wybudowanych dużych obiektów użyteczności publicznej najbardziej znaczącymi są Manufaktura w Łodzi wraz z otaczającym układem drogowym oraz kompleks komunikacyjny w centrum Katowic (dworzec kolejowy wraz z podziemnym dworcem autobusowym i przejazdem drogowym pod dworcem kolejowym), a także duża Galeria Katowicka powiązana kubaturowo z tym obiektem komunikacyjnym.
Od roku 2011 również wykładowca w Studium Podyplomowym Organizacji, Zarządzania i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe Organizacji, Zarządzania i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nakierowane są na przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu: :
-  praktycznej interpretacji  przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
- zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,,
-  uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,
-  współpracy między zarządcami  dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii,
- umiejętność samodzielnego opracowania projektu organizacji ruchu w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe ZWCAD i ZWTraffic.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresaci:

  • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg.
  • Pracownicy zarządów dróg o wykształceniu niedrogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.
  • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zajmujący się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg.
  • Początkujący projektanci dróg.
  • Osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej ii na czas prowadzenia robót.
  • Działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  • Pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe.
  • Osoby planujące podjęcie pracy w organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej.

Absolwent studiów podyplomowych  staje się osobą – pracownikiem o:
uporządkowanej wiedzy i znajomości korzystania z  przepisów dotyczących zarzadzania drogami i ruchem drogowym, umiejętności przygotowania podręcznych opracowań  na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych oraz potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
posiadanych podstawach sporządzania mapy cyfrowej dróg i projektów organizacji ruchu,
większej wrażliwości na problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
możliwościach przygotowywania materiałów  i zabierania głosu w dyskusjach na tematy drogowe.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021