STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH I SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA - NOWOŚĆ !!! ZARZĄDZANIE - 9 KIERUNKÓW (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl

Psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.
 

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia przygotowują kompleksowo do przystąpienia do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


 1.     Analiza kondycji przedsiębiorstwa z elementami wyceny
 2.     Kultura organizacyjna i przywództwo
 3.     Elementy prawa cywilnego
 4.     Elementy prawa handlowego
 5.     Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw oraz prawo upadłościowe
 6.     Zarządzanie i restrukturyzacja w przedsiębiorstwie 
 7.     Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 8.     Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 9.     Rachunkowość zarządcza i controlling
10.     Repetytorium

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przeznaczone są dla osób:
• zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego reprezentowania właścicieli w radach nadzorczych,
• chcących pełnić funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie,
• reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego,
• reprezentujących związki zawodowe,
• będących właścicielami firm,
• zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.


UWAGA ! Do zapisania się na kierunek konieczny jest dyplom ukończenia studiów magisterskich !

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)