Dostępne miasta: Łódź, Warszawa
PROGRAM STUDIÓW

MODUŁY PODSTAWOWE:

1. System bezpieczeństwa narodowego
System bezpieczeństwa narodowego RP, zadania, struktura, funkcjonowanie
Organizacja systemu bezpieczeństwa narodowego
Zakres kompetencji i odpowiedzialności w działaniach ratowniczych - katastrofach
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego

2. Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Centra zarządzania/reagowania kryzysowego
Organizacja systemu ratownictwa LERAP – lokalne plany reagowania

3. Struktura i organizacja pracy w zespołach reagowania kryzysowego
Specyfika i struktury zespołów zadaniowych systemu według specjalizacji
Procesy podejmowania decyzji w zespołach zadaniowych

4. Psychologia zagrożeń - Psychologiczne aspekty katastrof
Stres i jego psychychoneurofizjologiczne aspekty
Długotrwałe skutki doświadczeń traumatycznych u poszkodowanych
Długotrwałe skutki doświadczeń traumatycznych u służb

5. Kompetencje i umiejętności społeczne w sytuacjach kryzysów/katastrof
Modele komunikacji w sytuacjach kryzysów/katastrof
Negocjacje i mediacje  w sytuacji kryzysu
Zarządzanie informacja w sytuacjach kryzysowych – współpraca z mediami

6. Organizacja pomocy poszkodowanym
Bezpośrednia pomoc poszkodowanym – zakres działań służb i wolontariuszy
Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym
Efektywne wykorzystanie sił i środków w czasie katastrof i klęsk żywiołowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • łączna liczba godzin: 220

Uruchomienie studiów wiąże się z zapisaniem się minimum 15 uczestników.

Rekrutacja jest prowadzona poprzez Ośrodki w Łodzi i w Warszawie, istnieje możliwość prowadzenia niektórych zajęć poza Łodzią

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

PR MARKETING 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021