Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1. Definicje coachingu. Coaching a zarządzanie firmą.
 2. Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia).
 3. Typy coachingu a potrzeby rozwojowe kadr w organizacji. Organizacja jako system – uwarunkowania coachingu.
 4. Umowa i kontrakt w coachingu.
 5. Zasady etyczne w coachingu.
 6. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu).
 7. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.
 8. Coaching a rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 200 (w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021