Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1. Zarządzanie drogami, zarządzanie ruchem drogowym oraz nadzór nad zarządzaniem ruchem w aspekcie NPBRD 2013-2020 - 24 godz.
 2. Warunki techniczne dla infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 24 godz.
 3. Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu - przyczyny powstawania wypadków drogowych – 24 godz..
 4. Metody analiz wypadków drogowych na potrzeby poprawy BRD – 8 godz.
 5. Warunki techniczne stosowania znaków drogowych – 8 godz.
 6. Bezpieczeństwo użytkowników dróg w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym - 8 godz.
 7. Podstawy i zasady sporządzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu - 24 godz.
 8. Zarządzanie drogami i ruchem drogowym w praktyce – 32 godz.
 9. Wykorzystanie programu ZWCAD i aplikacji ZWTraffic do sporządzania map cyfrowych dróg i projektów organizacji ruchu – 32 godz.
10. Seminarium dyplomowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 184 ( w tym seminarium/projekt). 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przede wszystkim praktycznych oraz aktywizujących metod nauczania, takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji na zadane tematy czy wykłady interaktywne. Zajęcia wspierane są licznymi materiałami audio-video. 

Do ukończenia studiów wymagane jest :
Obecność na zajęciach.
Przygotowanie i wygłoszenie referatów.
Przygotowanie pracy dyplomowej na ustalony temat.
Zaliczenie praktyczne zajęć z Programu ZWCAD i ZWTraffic.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021