Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. NOWOŚĆ !!! Zarządzanie (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
Psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

OPIS I PROGRAM STUDIÓW

Studia przygotowują kompleksowo do przystąpienia do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
I      Analiza kondycji przedsiębiorstwa z elementami wyceny
II     Kultura organizacyjna i przywództwo
III    Elementy prawa cywilnego
IV    Elementy prawa handlowego
V     Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw oraz prawo upadłościowe
VI    Zarządzanie i restrukturyzacja w przedsiębiorstwie 
VII   Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie
VIII  Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
IX    Rachunkowość zarządcza i controlling
X     Repetytorium

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób:
•             zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego reprezentowania właścicieli w radach nadzorczych,
•             chcących pełnić funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie,
•             reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego,
•             reprezentujących związki zawodowe,
•             będących właścicielami firm,
•             zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.
UWAGA ! Do zapisania się na kierunek konieczny jest dyplom ukończenia studiów magisterskich !

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)