STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH I SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA - NOWOŚĆ !!! ZARZĄDZANIE - 9 KIERUNKÓW (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 1.     Analiza kondycji przedsiębiorstwa z elementami wyceny
 2.     Kultura organizacyjna i przywództwo
 3.     Elementy prawa cywilnego
 4.     Elementy prawa handlowego
 5.     Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw oraz prawo upadłościowe
 6.     Zarządzanie i restrukturyzacja w przedsiębiorstwie 
 7.     Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 8.     Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 9.     Rachunkowość zarządcza i controlling
10.     Repetytorium

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry,
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy- maksymalnie 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych w formie wykładów oraz 20 godzin przygotowania własnego studentów do egzaminu dyplomowego. Proces dydaktyczny jest wspierany kształceniem na odległość w formie e – learningu na platformie PAO. 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.
 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) -oferta 2019/20

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI (oferta 2019/20)

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

LOGISTYKA - 1 KIERUNEK (oferta 2019/20)

PR MARKETING - 3 KIERUNKI (oferta 2019/20)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - oferta 2019/20

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA - 2KIERUNKI (oferta 2019/20)