Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

 Program studiów zgodny z wymogami programowymi Ministra Infrastruktury zawartymi w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r.
 1. Aspekty prawne i podstawy prawa nieruchomości.
 2. Gospodarka przestrzenna.
 3. Prawo gospodarcze - Prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Gospodarka mieszkaniowa.
 5. Prawo spółdzielcze.
 6. Rynek nieruchomości.
 7. Ocena opłacalności i finansowanie inwestycji nieruchomości.
 8. Budownictwo i wiedza techniczna nieruchomości.
 9. Plany zagospodarowania przestrzennego.
10. Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC).
11. Działalność deweloperska.
12. Analiza lokalizacji (Cachment Area).
13. Inwestycje mieszkaniowe i komercyjne.
14. Analiza wykonalności inwestycji.
15. Inwestycje infrastrukturalne.
16. Inwestycje „Land Development”.
17. Aspekty prawne zarządzania nieruchomościami.
18. Komercjalizacja powierzchni i wycena nieruchomości.
19. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.
20. Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta.
21. Zarządzanie zasobami w nieruchomościach.
22. Podatki i opłaty w nieruchomościach.
23. Plan zarządzania nieruchomością.
24. Ochrona danych w zarządzaniu nieruchomościami i przedsiębiorstwie developerskim.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021