UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Antoni Kolek (e-mail: akolek@san.edu.pl)

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej (Uniwersytet Warszawski). Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także gospodarkę przestrzenną w EUROREG UW. Pracownik naukowy realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

W 2016 roku jako Dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Posiada również znaczące doświadczenie w zarządzaniu w administracji publiczne. Od września 2017 członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Autor kilkunastu  artykułów naukowych i opracowań z dziedziny polityki publicznej i zarządzania.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Społecznej Akademii Nauk we współpracy z wysokiej klasy specjalistami ze świata nauki i biznesu przedstawia unikalną ofertę studiów podyplomowych Zarządzanie w spółkach skarbu państwa.

Studia w praktyczny sposób przygotowują do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze spółek skarbu państwa. Poprzez połączenie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu kształtowania kompetencji menadżerskich, motywowania i przywództwa, skutecznego podejmowania decyzji.

Zakres tematyczny studiów wpisuje się w szereg zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem w biznesie. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną istotne zasady warunkujące sprawne i efektywne funkcjonowanie spółek skarbu państwa.

Praktyczny wymiar studiów czyni sylwetkę Absolwenta konkurencyjną na rynku pracy.

Cele studiów:

  • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności menedżerskich,                
  • Poszerzenie wiedzy przydatnej w pracy w spółkach skarbu państwa,
  • Uporządkowanie wiedzy pozwalające w bardziej efektywny sposób zarządzać zasobami oraz realizować powierzone zadania,
  • Rozwijanie umiejętności miękkich przy jednoczesnym poznaniu praktycznych,  
  • Zapoznanie z aktualnymi trendami oraz praktycznymi sposobami rozwiązywania problemów,

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich osób, które chcą posiadać i doskonalić umiejętności związane ze skutecznym zarządzaniem w spółkach skarbu państwa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia w praktyczny sposób przygotowują do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze spółek skarbu państwa. Poprzez połączenie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu kształtowania kompetencji menadżerskich, motywowania i przywództwa, skutecznego podejmowania decyzji.