Akademia Biznesu Rodzinnego Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr Andrzej Marjański

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Akademia Biznesu Rodzinnego są odpowiedzią na potrzebę wsparcie nowych pokoleń zarządzających firmami rodzinnymi. Jak wynika z badań, firmy rodzinne w UE stanowią ponad 60% wszystkich działających firm. W firmach rodzinnych w sposób naturalny osadzone są wartości, których budowaniem w nowoczesnym biznesie zajmują się zastępy menadżerów i konsultantów, jednak charakter firmy rodzinnej powoduje, że w coraz większym stopniu, oprócz rozwiązywania operacyjnych i strategicznych kwestii dotyczących zarządzania, muszą dawać sobie radę z wieloma zagadnieniami wynikającymi z ich specyfiki uwarunkowanej splataniem się więzów pokrewieństwa i relacji biznesowych. Dlatego ideą Akademii Biznesu Rodzinnego jest wskazanie drogi rozwoju firm rodzinnych, jako dojrzałej organizacji biznesowej.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Akademia Biznesu Rodzinnego jest rozwój umiejętności menedżerskich osób zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi w zakresie „twardych” (m.in. strategia, finanse, zarządzanie), jak i „miękkich” ( m.in. negocjacje, zarządzanie zmianą, łączenie funkcjonowania rodziny i firmy). Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze specyficznymi wyzwaniami przedsiębiorstwa rodzinnego np. proces sukcesji, wykorzystanie silnych i minimalizowanie słabych stron firmy rodzinnej. Zajęcia uwzględniające specyfikę biznesu rodzinnego są prowadzone przez ekspertów i praktyków zajmujących się naukowo i zawodowo zarządzaniem family business. Partnerem studiów jest Inicjatywa Firm Rodzinnych.

ADRESACI STUDIÓW

Właściciele firm rodzinnych, członkowie rodzin zarządzający firmą rodzinną, pracownicy spoza rodziny pełniący kluczowe funkcje menedżerskie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

 

Zdobycie najnowszej, aktualnej wiedzy na temat funduszy europejskich wydatkowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Poznanie programów operacyjnych i obszarów wsparcia objętych finansowaniem unijnym. Nabycie umiejętności doboru pomysłu do właściwego programu, tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z uzyskaniem dofinansowania na realizowane pomysły począwszy od opracowania założeń projektu poprzez jego opracowanie, realizację i finalne rozliczenie i kontrolę.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo