Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia stanowią praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany zarówno w życiu zawodowym jak i poza nim.  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie praktycznych  umiejętność coacha. Elementy Job-coachingu pozwolą w  obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy,  obniżenia wieku w którym  podejmuje się pierwsze decyzje zawodowe pozwolą przygotować uczestników studiów do pracy z  klientami już na poziomie gimnazjum  aż do późnego wieku aktywności zawodowej.
Podczas studiów uczestnicy poznają metody i narzędzia wspomagające  odkrywanie  w każdym jego potencjału. Nauczą się stosować techniki  wspomagania rozwoju  indywidualnych zasobów klientów, którzy zamienią swoje  marzenia  w realne do zrealizowania cele.

 

CELE STUDIÓW

Poznanie zaawansowanych narzędzi coachingowych

ADRESACI STUDIÓW

osoby zainteresowane Job-coachingiem nastawionym na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw, działalności gospodarczych, biznesów rodzinnych, osób zagrożonych utratą pracy i planujących zmiany zawodowe,
osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności,
pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
nauczyciele i pedagodzy.
Narzędzia coachingowe
Symulacje, demonstracje
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia indywidualne i w grupach
Dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń
Narzędzia multimedialne (prezentacja, film)
Miniwykład

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Zapoznanie z wieloma narzędziami pracy coacha

Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych
Przeprowadzenie kilku obserwowanych sesji coachinowych
Rozwinięcie kluczowych kompetencji coacha
Praca na własnych realnych celach
Uczestnictwo w IV etapach szkolenia stanowi minimum 60 godzin nauki Coachingu w szkoleniu właściwym dla Coachingu wymaganym przy akredytacji ACC ICF