Coaching narzędziowy i warsztat pracy coacha Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Kraków, Olkusz

OPIS KIERUNKU

Studia stanowią praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany zarówno w życiu zawodowym jak i poza nim.  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie praktycznych  umiejętność coacha. Elementy Job-coachingu pozwolą w  obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy,  obniżenia wieku w którym  podejmuje się pierwsze decyzje zawodowe pozwolą przygotować uczestników studiów do pracy z  klientami już na poziomie gimnazjum  aż do późnego wieku aktywności zawodowej.
Podczas studiów uczestnicy poznają metody i narzędzia wspomagające  odkrywanie  w każdym jego potencjału. Nauczą się stosować techniki  wspomagania rozwoju  indywidualnych zasobów klientów, którzy zamienią swoje  marzenia  w realne do zrealizowania cele.

 

CELE STUDIÓW

Poznanie zaawansowanych narzędzi coachingowych

ADRESACI STUDIÓW

osoby zainteresowane Job-coachingiem nastawionym na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw, działalności gospodarczych, biznesów rodzinnych, osób zagrożonych utratą pracy i planujących zmiany zawodowe,
osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności,
pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
nauczyciele i pedagodzy.
Narzędzia coachingowe
Symulacje, demonstracje
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia indywidualne i w grupach
Dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń
Narzędzia multimedialne (prezentacja, film)
Miniwykład

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Zapoznanie z wieloma narzędziami pracy coacha

Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych
Przeprowadzenie kilku obserwowanych sesji coachinowych
Rozwinięcie kluczowych kompetencji coacha
Praca na własnych realnych celach
Uczestnictwo w IV etapach szkolenia stanowi minimum 60 godzin nauki Coachingu w szkoleniu właściwym dla Coachingu wymaganym przy akredytacji ACC ICF

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo