Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia stanowią praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany zarówno w życiu zawodowym jak i poza nim.  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie praktycznych  umiejętność coacha. Elementy Job-coachingu pozwolą w  obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy,  obniżenia wieku w którym  podejmuje się pierwsze decyzje zawodowe pozwolą przygotować uczestników studiów do pracy z  klientami już na poziomie gimnazjum  aż do późnego wieku aktywności zawodowej.
Podczas studiów uczestnicy poznają metody i narzędzia wspomagające  odkrywanie  w każdym jego potencjału. Nauczą się stosować techniki  wspomagania rozwoju  indywidualnych zasobów klientów, którzy zamienią swoje  marzenia  w realne do zrealizowania cele.

 

CELE STUDIÓW

Poznanie zaawansowanych narzędzi coachingowych

ADRESACI STUDIÓW

osoby zainteresowane Job-coachingiem nastawionym na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw, działalności gospodarczych, biznesów rodzinnych, osób zagrożonych utratą pracy i planujących zmiany zawodowe,
osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności,
pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
nauczyciele i pedagodzy.
Narzędzia coachingowe
Symulacje, demonstracje
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia indywidualne i w grupach
Dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń
Narzędzia multimedialne (prezentacja, film)
Miniwykład

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Zapoznanie z wieloma narzędziami pracy coacha

Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych
Przeprowadzenie kilku obserwowanych sesji coachinowych
Rozwinięcie kluczowych kompetencji coacha
Praca na własnych realnych celach
Uczestnictwo w IV etapach szkolenia stanowi minimum 60 godzin nauki Coachingu w szkoleniu właściwym dla Coachingu wymaganym przy akredytacji ACC ICF