Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie to nowy obszar wiedzy umożliwiający podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań przedsiębiorstwa poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej i wydobywanie potencjału członków organizacji. Mottem dobrego coacha - lidera powinna być sentencja: „Zadawaj właściwe pytania, zamiast dawać odpowiedzi”.

Zajęcia w ramach studiów Coaching w Zarządzaniu i Biznesie prowadzone będą aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć umiejętności.

Proces kształcenia coachingu w zarządzaniu i biznesie zostanie wzbogacony takimi technikami jak:

  • ćwiczenia, gry symulacyjne integrujące wiedzę, kompetencje i umiejętności,
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach,
  • dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje,
  • coaching osobisty i zespołowy uczestników,
  • filmy, prezentacje multimedialne.

CELE STUDIÓW

Ludzie to największy kapitał każdej organizacji. Celem studiów podyplomowych Coaching w Zarządzaniu i Biznesie jest wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingowych w podnoszeniu efektywności funkcjonowania biznesowego i kierowania potencjałem ludzkim. W trakcie studiów słuchacze nauczą się stosować coaching w procesie inspirowania pracowników do rozwoju zasobów osobistych i zawodowych, wykorzystywać metody coachingowe do kierowania procesami grupowymi oraz zwiększania efektywności potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. Słuchacze poznają teoretyczne podstawy coachingu, różnice pomiędzy coachingiem a tradycyjnymi formami zarządzania personelem, założenia coachingu kariery oraz wykorzystania metod coachingowych w biznesie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie skierowane są do menedżerów, kierowników wyższego i średniego szczebla, trenerów, pracowników działów, trenerów wewnętrznych firm, a także psychologów, pedagogów, socjologów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o narzędzia coachingowe.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwent otrzymuje:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Coaching w Zarządzaniu i Biznesie",
  • Certyfikat Coacha akredytowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Pracy.