Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie to nowy obszar wiedzy umożliwiający podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań przedsiębiorstwa poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej i wydobywanie potencjału członków organizacji. Mottem dobrego coacha - lidera powinna być sentencja: „Zadawaj właściwe pytania, zamiast dawać odpowiedzi”.

Zajęcia w ramach studiów Coaching w Zarządzaniu i Biznesie prowadzone będą aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć umiejętności.

Proces kształcenia coachingu w zarządzaniu i biznesie zostanie wzbogacony takimi technikami jak:

  • ćwiczenia, gry symulacyjne integrujące wiedzę, kompetencje i umiejętności,
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach,
  • dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje,
  • coaching osobisty i zespołowy uczestników,
  • filmy, prezentacje multimedialne.

CELE STUDIÓW

Ludzie to największy kapitał każdej organizacji. Celem studiów podyplomowych Coaching w Zarządzaniu i Biznesie jest wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingowych w podnoszeniu efektywności funkcjonowania biznesowego i kierowania potencjałem ludzkim. W trakcie studiów słuchacze nauczą się stosować coaching w procesie inspirowania pracowników do rozwoju zasobów osobistych i zawodowych, wykorzystywać metody coachingowe do kierowania procesami grupowymi oraz zwiększania efektywności potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. Słuchacze poznają teoretyczne podstawy coachingu, różnice pomiędzy coachingiem a tradycyjnymi formami zarządzania personelem, założenia coachingu kariery oraz wykorzystania metod coachingowych w biznesie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie skierowane są do menedżerów, kierowników wyższego i średniego szczebla, trenerów, pracowników działów, trenerów wewnętrznych firm, a także psychologów, pedagogów, socjologów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o narzędzia coachingowe.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwent otrzymuje:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Coaching w Zarządzaniu i Biznesie",
  • Certyfikat Coacha akredytowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Pracy.