Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

Kierownik studiów: mgr Sebastian Tylman

OPIS KIERUNKU

Komunikacja powinna być uważana za podstawę funkcjonowania każdej organizacji Usprawnianie komunikacji powinno być zaś działaniem ciągłym. Dlaczego? Skuteczne komunikowanie jest bowiem niezbędne do odniesienia sukcesu, zarówno w firmie, samorządzie, jak i na innych płaszczyznach życia zawodowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy studia podyplomowe Efektywne komunikowanie w organizacji. Studia przygotowują słuchacza do efektywnego kierowania zespołem, by osiągnąć sukces w negocjacjach jak również sprawnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Praktyczny charakter studiów oraz profesjonalna kadra, gwarantują pełne i profesjonalne przygotowanie uczestników.

Uczestnicy studiów będą mogli wysłuchać specjalistów, którzy podzielą się z nimi swoją wiedzą na temat komunikacji społecznej, kształtowania wizerunku firmy, politycznego public relations.
Podniosą swoje kompetencje w zakresie asertywności. Poznają techniki medialnej komunikacji zawodowej.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Efektywne komunikowanie w organizacji jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania organizacją. W programie studiów akcent położony jest na efektywne kierowanie zespołem i wykorzystanie aktywnych form kształcenia w formie warsztatów i projektów.

ADRESACI STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane są w szczególności do samorządowców, urzędników, przedsiębiorców i pracowników odpowiedzialnych za kreację wizerunku firmy oraz osób aspirujących w przyszłości do wysokich stanowisk w administracji publicznej i spółkach handlowych.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo/Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.