Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Paweł Jarosz – lekarz rodzinny, właściciel oraz prezes zarządu sieci placówek medycznych Grupa Blue Medica sp. z o. o.  działających na terenie całego kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu placówkami zdrowia, zarządzaniu personelem medycznym oraz wdrążaniu standardów pracy w placówkach medycznych. Trener z zakresu marketingu medycznego i farmaceutycznego. Wdrażał na rynek szereg spółek z branży medycznej. Koordynował duże projekty z zakresu zdrowia, medycyny i farmacji.

OPIS KIERUNKU

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry średniego szczebla, które podjąć prace z charakterze pracownika rejestracji medycznej bądź koordynatora rejestracji medycznej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki ukończenia studiów

przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

80% udział w zajęciach

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Zarządzanie

Psychologia

Logistyka

Filologia angielska

Bezpieczeństwo