Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Ostrów Wielkopolski, Olkusz, Zduńska Wola, Sieradz, Kielce, Tarnobrzeg

OPIS KIERUNKU

Zarządzanie BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz ochroną środowiska  to studia podyplomowe organizowane przez SAN w Łodzi. Zarządzanie BHP skierowane są zarówno do osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i tych, które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki studia Zarządzanie BHP wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska trwają dwa semestry,  w wymiarze 180 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Wiedzą dzielą się inspektorzy PIP, specjaliści BHP i wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego. Dzięki oferowanym studiom Zarządzanie BHP osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy mają szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska skierowane są do:

  • osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osób które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie;
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska Społecznej Akademii Nauk. 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (służba zdrowia,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo

Filologia angielska