Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

 • Odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, ekonomiczne, zdrowotne społeczeństwa. Wzrost wydatków związanych z opieką społeczną i zdrowotną w państwach UE powoduje, że ten problem staje się w ostatnim okresie bardzo ważny. Narodowe systemy opieki zdrowotnej państw UE są coraz bardziej zależne i powiązane w skutek mobilności ludzi, co stwarza konieczność kształcenia menedżerów i specjalistów dedykowanych do tego segmentu gospodarki.
 • Inwestycja w innowacyjne i przyszłościowe wykształcenie, nowe kwalifikacje specjalistyczne do wykorzystania w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej.
 • Zapoznanie z doświadczeniami innych państw, które  wcześniej rozpoczęły działania zagospodarowania starzenia się społeczeństwa. Polska musi przyspieszyć rozwiązania  właściwego zarządzania pracownikami – osobami starszymi oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych. Wykorzystanie potencjału  i dorobku zawodowego osób starszych wymagać będzie, w przyszłości,  od kadr zarządzających nabycia nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie zarządzania. Zalicza się do tego  nie tylko kompetencje  techniczne ale przede wszystkim kompetencje  społeczne
 • Możliwość znalezienia lub utworzenia miejsca pracy w zakresie profesjonalnego zarządzania kompetencjami społecznymi na rynku usług socjalnych i zdrowotnych.
 • Studia dają możliwość oceny posiadanych w organizacjach procesów związanych z organizacją i zarządzaniem,  pod kątem ich efektywności oraz pozwalają wypracować rekomendacje naprawcze.
 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i doświadczonych dydaktyków.
 • Zajęcia mają formę treningu umiejętności:
  1. Podstawowe treści są przekazywane w formie prezentacji.
  2. Metodami pracy w trakcie zajęć są interaktywna ćwiczenia praktyczne prowadzone na terenie organizacji   medycznych.
  3. Uczestnicy biorą udział w symulacjach i wypracowują konkretne rozwiązania dla danego przypadku.
 • W ramach pracy dyplomowej, studenci wypracują konkretne rozwiązania dla organizacji w sektorze usług gerontologicznych, które mogą zostać wdrożone w praktyce.

 

CELE STUDIÓW

 • Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest usystematyzowania oraz pogłębienie wiedzy z zakresu doskonalenia umiejętności i efektywnego kształtowania usług dla osób po 45 roku życia.
 • Program zajęć został oparty na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy ekspertów i praktyków w obszarze kreowania nowych usług, doskonalenia organizacji obecnie funkcjonujących z możliwością poprawy ich efektywności.
 • Zadaniem SAN jest przygotowanie słuchaczy do krytycznej analizy funkcji  zarządzania w organizacjach usługowych, budowy strategii administracji w tym obszarze życia społecznego i opracowania rekomendacji do zmian.

ADRESACI STUDIÓW

 

 • Studia adresowane są do szerokiego kręgu słuchaczy: menadżerów,  pracowników z potencjałem menadżerskim, specjalistów ds. polityki społecznej oraz absolwentów szkół wyższych z kierunków humanistycznych, prawnych, zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie problematyki zarządzania w nowej gałęzi gospodarki usług społeczno-zdrowotnych.