Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

 • Odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, ekonomiczne, zdrowotne społeczeństwa. Wzrost wydatków związanych z opieką społeczną i zdrowotną w państwach UE powoduje, że ten problem staje się w ostatnim okresie bardzo ważny. Narodowe systemy opieki zdrowotnej państw UE są coraz bardziej zależne i powiązane w skutek mobilności ludzi, co stwarza konieczność kształcenia menedżerów i specjalistów dedykowanych do tego segmentu gospodarki.
 • Inwestycja w innowacyjne i przyszłościowe wykształcenie, nowe kwalifikacje specjalistyczne do wykorzystania w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej.
 • Zapoznanie z doświadczeniami innych państw, które  wcześniej rozpoczęły działania zagospodarowania starzenia się społeczeństwa. Polska musi przyspieszyć rozwiązania  właściwego zarządzania pracownikami – osobami starszymi oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych. Wykorzystanie potencjału  i dorobku zawodowego osób starszych wymagać będzie, w przyszłości,  od kadr zarządzających nabycia nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie zarządzania. Zalicza się do tego  nie tylko kompetencje  techniczne ale przede wszystkim kompetencje  społeczne
 • Możliwość znalezienia lub utworzenia miejsca pracy w zakresie profesjonalnego zarządzania kompetencjami społecznymi na rynku usług socjalnych i zdrowotnych.
 • Studia dają możliwość oceny posiadanych w organizacjach procesów związanych z organizacją i zarządzaniem,  pod kątem ich efektywności oraz pozwalają wypracować rekomendacje naprawcze.
 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i doświadczonych dydaktyków.
 • Zajęcia mają formę treningu umiejętności:
  1. Podstawowe treści są przekazywane w formie prezentacji.
  2. Metodami pracy w trakcie zajęć są interaktywna ćwiczenia praktyczne prowadzone na terenie organizacji   medycznych.
  3. Uczestnicy biorą udział w symulacjach i wypracowują konkretne rozwiązania dla danego przypadku.
 • W ramach pracy dyplomowej, studenci wypracują konkretne rozwiązania dla organizacji w sektorze usług gerontologicznych, które mogą zostać wdrożone w praktyce.

 

CELE STUDIÓW

 • Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest usystematyzowania oraz pogłębienie wiedzy z zakresu doskonalenia umiejętności i efektywnego kształtowania usług dla osób po 45 roku życia.
 • Program zajęć został oparty na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy ekspertów i praktyków w obszarze kreowania nowych usług, doskonalenia organizacji obecnie funkcjonujących z możliwością poprawy ich efektywności.
 • Zadaniem SAN jest przygotowanie słuchaczy do krytycznej analizy funkcji  zarządzania w organizacjach usługowych, budowy strategii administracji w tym obszarze życia społecznego i opracowania rekomendacji do zmian.

ADRESACI STUDIÓW

 

 • Studia adresowane są do szerokiego kręgu słuchaczy: menadżerów,  pracowników z potencjałem menadżerskim, specjalistów ds. polityki społecznej oraz absolwentów szkół wyższych z kierunków humanistycznych, prawnych, zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie problematyki zarządzania w nowej gałęzi gospodarki usług społeczno-zdrowotnych.