Zarządzanie i marketing w sporcie Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź, Kielce, Tarnobrzeg

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Tomasz Kalinowski

OPIS KIERUNKU

Dzisiaj sport to globalny biznes. Bądź jego częścią i połącz pracę z pasją !!!! W Polsce marketing sportu jak i poprzez sport dynamicznie się rozwijają. Rynek sponsoringu sportowego od wielu lat rośnie, coraz więcej firm w sporcie widzi skuteczny kanał komunikacji marketingowej, a kluby rozwijają swoje kompetencje biznesowe. Studia przygotują do skutecznej realizacji wyzwań stojących przed biznesem sportowym. 

CELE STUDIÓW

Studia przygotują Cię do profesjonalnego zarządzania klubem sportowym oraz marketingiem sportowym. 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają charakter treningowy - case study, warsztaty, projekty, warsztaty, wykłady. W trakcie studiów Słuchacze będą mieli możliwość spotkania sportowców rozumiejących biznes, marketingowców zarabiających na sporcie, osoby kreujące wizerunki zawodników. Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone umiejętności. Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form. 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w sporcie jest frekwencja wynosząca minimum 80% oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo