Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Tomasz Kalinowski

OPIS KIERUNKU

Dzisiaj sport to globalny biznes. Bądź jego częścią i połącz pracę z pasją !!!! W Polsce marketing sportu jak i poprzez sport dynamicznie się rozwijają. Rynek sponsoringu sportowego od wielu lat rośnie, coraz więcej firm w sporcie widzi skuteczny kanał komunikacji marketingowej, a kluby rozwijają swoje kompetencje biznesowe. Studia przygotują do skutecznej realizacji wyzwań stojących przed biznesem sportowym. 

CELE STUDIÓW

Studia przygotują Cię do profesjonalnego zarządzania klubem sportowym oraz marketingiem sportowym. 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają charakter treningowy - case study, warsztaty, projekty, warsztaty, wykłady. W trakcie studiów Słuchacze będą mieli możliwość spotkania sportowców rozumiejących biznes, marketingowców zarabiających na sporcie, osoby kreujące wizerunki zawodników. Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone umiejętności. Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form. 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w sporcie jest frekwencja wynosząca minimum 80% oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.