Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia mają za zadanie dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia własnej firmy transportowej lub pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych.

  • Zapoznanie z przepisami regulującymi przewozy krajowe i międzynarodowe osób i rzeczy.
  • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego.
  • Wskazanie znaczenia problematyki bezpieczeństwa w transporcie i nauczenie zasad jego przestrzegania.
  • Przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

CELE STUDIÓW

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób lub rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z 6.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników na stronie internetowej ITS (www.its.waw.pl).

 

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.