Zarządzanie transportem Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Kielce, Tarnobrzeg

OPIS KIERUNKU

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia mają za zadanie dostarczenie specjalistycznej, a jednocześnie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia własnej firmy transportowej lub pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych.

  • Zapoznanie z przepisami regulującymi przewozy krajowe i międzynarodowe osób i rzeczy.
  • Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego.
  • Wskazanie znaczenia problematyki bezpieczeństwa w transporcie i nauczenie zasad jego przestrzegania.
  • Przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej posiadającej niezbędną wiedzę i umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

CELE STUDIÓW

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób lub rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z 6.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników na stronie internetowej ITS (www.its.waw.pl).

 

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo