Zarządzanie jakością Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź, Kraków, Olkusz

OPIS KIERUNKU

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością został rozpisany zgodnie z wytycznymi i materiałami TÜV NORD CERT dla poziomów QB (pełnomocnik ds. jakości) oraz QM (Menedżer jakości). Dlatego nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów umożliwiać absolwentom szeroką ocenę systemów zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania w stopniu odpowiadającym międzynarodowemu określeniu – menedżer jakości (quality manager).

Dodatkowo studia obejmują zagadnienia wykraczające poza systemy jakości a mianowicie:

  • systemy zarządzania środowiskiem (seria norm ISO 14000),
  • oraz wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej (wg ISO 26000).

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami wdrażania, utrzymania i doskonalenia tych systemów w miejscu pracy.

ADRESACI STUDIÓW

 

  • Menedżerowie chcący podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić wiedzę.
  • Absolwenci studiów I lub II stopnia.
  • Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem systemu zarządzania jakością.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo