Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIS KIERUNKU

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością został rozpisany zgodnie z wytycznymi i materiałami TÜV NORD CERT dla poziomów QB (pełnomocnik ds. jakości) oraz QM (Menedżer jakości). Dlatego nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów umożliwiać absolwentom szeroką ocenę systemów zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania w stopniu odpowiadającym międzynarodowemu określeniu – menedżer jakości (quality manager).

Dodatkowo studia obejmują zagadnienia wykraczające poza systemy jakości a mianowicie:

  • systemy zarządzania środowiskiem (seria norm ISO 14000),
  • oraz wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej (wg ISO 26000).

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami wdrażania, utrzymania i doskonalenia tych systemów w miejscu pracy.

ADRESACI STUDIÓW

 

  • Menedżerowie chcący podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić wiedzę.
  • Absolwenci studiów I lub II stopnia.
  • Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem systemu zarządzania jakością.