Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

„Odkrycie znaczenia zasobów ludzkich - najcenniejszych zasobów społeczeństwa postindustrialnego - wymaga nowej rewolucji w myśleniu.
Nie wystarcza już, nierozerwalnie dotychczas związana ze strategią rynkowej dominacji, wizja walki konkurencyjnej. Więcej uwagi trzeba teraz poświęcać pracownikom i współpracy z klientami.
Nie są oni już aktorami pasywnymi, ale jednocześnie nie mogą być traktowani jako wrogowie lub przeciwnicy, których należy eksploatować. Ważne więc jest poznanie ich zasobów... po to, by - współpracując z nimi - umożliwić im ich konstruktywne wykorzystanie. (...) Nie chodzi o to, by problemy eliminować, lecz by je rozwiązywać z pożytkiem dla ludzi” – M. Crozier
Dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, niezbędnym jest posiadanie wiedzy, przez osoby zarządzające na temat roli i znaczenia kapitału ludzkiego i  intelektualnego. Ten właśnie zasób decyduje w dużej mierze o wzroście i sukcesie organizacji działających we współczesnych realiach gospodarczych. Menadżerowie takich podmiotów muszą zatem posiadać odpowiednie kompetencje kierownicze oraz zdobyć wiedzę i umiejętności jak właściwie kierować zasobami ludzkimi  w ich organizacji.
Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach nauczania uwzględniających tendencje współczesnego rynku. Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego klienta warto studiować „Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji”.

CELE STUDIÓW

 

Celem kształcenia w ramach studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w różnego rodzaju organizacjach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej, pracowników działów HR, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych, oraz tych którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie o studia związane z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.  Studia dają możliwość pogłębienia oraz  uzupełnienia wiedzy  z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Są one skierowane również do osób, które chcą się przekwalifikować, by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem ludzki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Nauczysz się:
- Tworzyć  strategię personalną organizacji i programy jej realizacji
-  skutecznie  kierować działem personalnym
- efektywnie realizować podstawowe elementy systemu ZZL - doboru, oceny, szkolenia i rozwoju, wynagradzania, zwalniania i outplacementu
- Zarządzać kompetencjami
- Prowadzić controlling personalny w organizacji 
- Rozumieć kulturę organizacyjną
- Wprowadzać zmiany  
- Rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy
- Pracować zespołowo