Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

„Odkrycie znaczenia zasobów ludzkich - najcenniejszych zasobów społeczeństwa postindustrialnego - wymaga nowej rewolucji w myśleniu.
Nie wystarcza już, nierozerwalnie dotychczas związana ze strategią rynkowej dominacji, wizja walki konkurencyjnej. Więcej uwagi trzeba teraz poświęcać pracownikom i współpracy z klientami.
Nie są oni już aktorami pasywnymi, ale jednocześnie nie mogą być traktowani jako wrogowie lub przeciwnicy, których należy eksploatować. Ważne więc jest poznanie ich zasobów... po to, by - współpracując z nimi - umożliwić im ich konstruktywne wykorzystanie. (...) Nie chodzi o to, by problemy eliminować, lecz by je rozwiązywać z pożytkiem dla ludzi” – M. Crozier
Dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, niezbędnym jest posiadanie wiedzy, przez osoby zarządzające na temat roli i znaczenia kapitału ludzkiego i  intelektualnego. Ten właśnie zasób decyduje w dużej mierze o wzroście i sukcesie organizacji działających we współczesnych realiach gospodarczych. Menadżerowie takich podmiotów muszą zatem posiadać odpowiednie kompetencje kierownicze oraz zdobyć wiedzę i umiejętności jak właściwie kierować zasobami ludzkimi  w ich organizacji.
Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach nauczania uwzględniających tendencje współczesnego rynku. Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego klienta warto studiować „Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji”.

CELE STUDIÓW

 

Celem kształcenia w ramach studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w różnego rodzaju organizacjach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej, pracowników działów HR, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych, oraz tych którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie o studia związane z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.  Studia dają możliwość pogłębienia oraz  uzupełnienia wiedzy  z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Są one skierowane również do osób, które chcą się przekwalifikować, by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem ludzki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Nauczysz się:
- Tworzyć  strategię personalną organizacji i programy jej realizacji
-  skutecznie  kierować działem personalnym
- efektywnie realizować podstawowe elementy systemu ZZL - doboru, oceny, szkolenia i rozwoju, wynagradzania, zwalniania i outplacementu
- Zarządzać kompetencjami
- Prowadzić controlling personalny w organizacji 
- Rozumieć kulturę organizacyjną
- Wprowadzać zmiany  
- Rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy
- Pracować zespołowo