Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Warszawa

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Andrzej Kaźmierczak

kontakt: akazmierczak@spoleczna.pl 

OPIS KIERUNKU

Partnerem naszej Uczelni wspierającym kierunek studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami a także studiów inżynierskich na kierunkach geodezja i kartografia oraz geoinformatyka jest Łódzki Ośrodek Geodezyjny.

CELE STUDIÓW

Studia na kierunku „zarządzanie nieruchomościami”  przygotowują absolwenta do zawodu zarządcy nieruchomości. Pozwalają uzyskać szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu rynku nieruchomości, planowania i gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami a także podstaw prawa, ekonomii i budownictwa.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów nie tylko do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości, ale także do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, na rynku inwestycji i nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach rozwoju regionalnego, firmach developerskich i innych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów są wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie; preferowane są osoby posiadające wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomiczne, inżynierskie lub prawne.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne: forma zajęć zależna od tematyki

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich planowanych zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków tematycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo