Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Andrzej Kaźmierczak

kontakt: akazmierczak@spoleczna.pl 

OPIS KIERUNKU

Partnerem naszej Uczelni wspierającym kierunek studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami a także studiów inżynierskich na kierunkach geodezja i kartografia oraz geoinformatyka jest Łódzki Ośrodek Geodezyjny.

CELE STUDIÓW

Studia na kierunku „zarządzanie nieruchomościami”  przygotowują absolwenta do zawodu zarządcy nieruchomości. Pozwalają uzyskać szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu rynku nieruchomości, planowania i gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami a także podstaw prawa, ekonomii i budownictwa.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów nie tylko do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości, ale także do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, na rynku inwestycji i nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach rozwoju regionalnego, firmach developerskich i innych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów są wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie; preferowane są osoby posiadające wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomiczne, inżynierskie lub prawne.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne: forma zajęć zależna od tematyki

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich planowanych zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków tematycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.