Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Andrzej Kaźmierczak

kontakt: akazmierczak@spoleczna.pl 

OPIS KIERUNKU

Partnerem naszej Uczelni wspierającym kierunek studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami a także studiów inżynierskich na kierunkach geodezja i kartografia oraz geoinformatyka jest Łódzki Ośrodek Geodezyjny.

CELE STUDIÓW

Studia na kierunku „zarządzanie nieruchomościami”  przygotowują absolwenta do zawodu zarządcy nieruchomości. Pozwalają uzyskać szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu rynku nieruchomości, planowania i gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami a także podstaw prawa, ekonomii i budownictwa.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów nie tylko do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości, ale także do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, na rynku inwestycji i nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach rozwoju regionalnego, firmach developerskich i innych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów są wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie; preferowane są osoby posiadające wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomiczne, inżynierskie lub prawne.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne: forma zajęć zależna od tematyki

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich planowanych zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków tematycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.