Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

Kompetentne zarządzanie placówką oświatową wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy teoretycznej oraz poszerzania doświadczenia zawodowego. Ukończenie studiów Zarządzanie placówką oświatową wyposaża Słuchaczy w niezbędne narzędzia do pełnienia przyszłych obowiązków.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są w szczególności do:
• osób kandydujących na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych szkolnictwa publicznego i niepublicznego
• osób pragnących zajmować się nadzorem pedagogicznym oraz zagadnieniami związanymi z oświatą i polityką oświatową w jednostkach samorządowych, administracji publicznej
• osób chcących nabyć kwalifikacje w dziedzinie zarządzania oświatą planujących założyć własną placówkę oświatową/edukacyjną.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie placówką oświatową” zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu:
- podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi
-  finansowania oświaty z elementami prawa finansowego; finansowania z UE oraz zamówień publicznych w oświacie
-  podstaw rachunkowości w oświacie
-  zadań samorządu i jednostek administracji publicznej w oświacie
-  organizacji i administracji placówki oświatowej (planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, dokumentacja placówki oświatowej i archiwizowanie)
-  podstaw prawnych działalności oświatowej (prawo oświatowe, prawo pracy)
- zarządzania jakością, nadzoru i ewaluacji w placówce oświatowej
- podstaw pracy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach edukacyjnych
- kompetencji menedżera oświaty.