Zarządzanie projektami - Certyfikowany Kierownik Projektu Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Krzysztof Przybyszewski 

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z zakresu zarządzania projektami i najnowocześniejszych metodyk prowadzenia i współdziałania w ramach prac planowania i realizacji projektów.
Studia realizowane są w systemie dwusemestralnym, w wymiarze 180 godzin (wykłady, laboratorium, konwersatorium i projekt końcowy).

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych standardów zarządzania IT w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe ITIL® i PRINCE2®, Scrum.org, a także AgilePM™. Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowania teorii w praktyce, w ramach symulacji biznesowych. Dodatkową formą zdobywania wiedzy jest e-learning. Każdy ze słuchaczy będzie miał również możliwość korzystania z darmowej bazy wiedzy i wymiany doświadczeń – Akademiq – dostępnej jedynie dla słuchaczy Altkom Akademii.
Do programu studiów wprowadzono akredytowane szkolenie z metodyki PRINCE2®, umożliwiające podejście do egzaminu PRINCE2® Foundation oraz AgilePM™ Foundation, a także zajęcia przygotowujące do egzaminu ITIL® Foundation oraz Profesional Scrum Master I.

ADRESACI STUDIÓW

1. Osoby pełniące role kierownicze w projektach.
2. Osoby będące członkami zespołów projektowych.
3. Osoby zainteresowane prezentowanymi metodykami prowadzenia projektów.
4. Projektanci systemów informatycznych.
5. Programiści.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Certyfikat ukończenia kursu ITIL.
Certyfikat ukończenia kursu metodyki Prince2.
Certyfikat ukończenia kursu metodyki AgilePM.
Certyfikat ukończenia kursu metodyki Scrum.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo