Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Elżbieta Klamut

OPIS KIERUNKU

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji do studiowania na podyplomowych studiach „Zarządzanie ryzykiem w organizacji”.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem nie tylko życia codziennego, ale przede wszystkim życia gospodarczego, stąd konieczność zmierzenia się z nim, znalezienia skutecznych sposobów minimalizowania jego skutków, minimalizowania skali jego występowania.

Zarządzanie ryzykiem to podstawowe narzędzie ograniczania, przeciwdziałania negatywnym skutkom ryzyka. Znajomość mechanizmów decydowania, umiejętność rozpoznawania a także definiowania ryzyka w określonych sytuacjach, minimalizowanie ryzykownych zachowań menedżerów to niektóre z umiejętności niezbędne w zarządzaniu ryzykiem.

CELE STUDIÓW

  • wzbogacenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania współczesnych metod a także technik zarządzania ryzykiem, 
  • zdobycie umiejętności całościowego metodycznego podejścia do problemu zarządzania ryzykiem,
  • wskazanie związku, mechanizmów i metod zarządzania w zakresie zależności pomiędzy poszczególnymi aspektami działalności gospodarczej a ryzykiem, 
  • poznanie zasad skutecznego wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem w organizacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które  ukończyły studia:

  • zawodowe,
  • licencjackie,
  • magisterskie,

a które pragną rozszerzyć zakres swoich uprawnień o nowe cenne certyfikaty niezbędne na ich stanowiskach pracy. Dla tych, którzy napotykają ryzyko w działalności codziennej i będą mim w sposób profesjonalny, metodyczny oraz skuteczny zarządzać. Oferta nasza adresowana jest do pracowników wszystkich poziomów zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora finansów publicznych a także innych organizacji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie kierunku przygotowuje absolwentów do tworzenia i kierowania odpowiednimi komórkami zarządzania ryzykiem. Pozwala mu na umiejętne definiowanie obszarów ryzyka w procesach i projektach, koordynowanie działań nad prognozowaniem i wykrywaniem ryzyka, tworzenie odpowiednich planów zabezpieczenia obszarów ryzyka, kontrolowania ryzyka itp.  Wykształca również umiejętność stosowania i wykorzystywania technik i narzędzi zarządzania ryzykiem. Absolwent może  pełnić rolę doradcy lub koordynatora zespołów zarządzania ryzykiem.   

Zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych wiedza przygotowuje do stanowiska Menedżera Ryzyka. 

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:  

Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda  osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”.
§ 11 ust. 1 Regulaminu Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych  

 

Dodatkowo:

Absolwenci po przyjęciu członkostwa w IIC Polska otrzymują pełne wsparcie w zakresie desygnacji  do międzynarodowych kwalifikacji Certified Controls Specialist – CCS,  (Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznych) lub (po udokumentowaniu trzech lat doświadczenia w obszarze audytu i/lub kontroli) Certified Internal Controls Auditor – CICA, (Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznych).

Więcej informacji na stronach http://www.theiic.com/ oraz  http://www.iic-polska.pl/