Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Mirosław Wasielewski

Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

OPIS KIERUNKU

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi, jak również zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi eksploatacji oraz rekultywacji w górnictwie i energetyce.

CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej, praktycznej i ekonomicznej, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych i energetycznych. Celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi oraz organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw górniczych i energetycznych natomiast kadra zarządcza poszerzy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym i energetycznym.

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu:
1) ratownictwa górniczego i energetycznego
Uzyskanie certyfikatu pozwoli na uczestnictwo w specjalistycznej grupie ratownictwa górniczego zakładu, która bierze udział w akcjach ratowniczych z zadaniami wykonywania otworów poszukiwawczych i zaopatrzeniowych oraz ewakuacji załogi odciętej w wyrobiskach górniczych a także w rejonach zagrożeń w energetyce.

2) sporządzania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej
Opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej stanowi początek robót budowlanych i pozwala na uniknięcie dużych zagrożeń. Zasady wykonywania robót geologicznych, przeprowadzania badań oraz sporządzania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej będące przedmiotem omówienia odbywać się będzie w nawiązaniu do rozwiązań określonych w prawie geologicznym i górniczym i odpowiednich rozporządzeniach.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z energetyką, mechaniką, górnictwem i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania, ratownictwa górniczego i energetycznego i sporządzania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej; pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Odnawialna oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.