Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników studium do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw oraz jako samodzielnych specjalistów ds. zasobów ludzkich. Celem studiów podyplomowych jest także zapoznanie absolwentów ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w charakterze pracowników służby.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające dyplom studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci nabędą profesjonalną wiedzę i umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi i metod zarządzania personelem niezbędnych do pracy w dziedzinie HR, a także uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468)). Ponadto otrzymają uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych, a osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy będą miały szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.