Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników studium do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw oraz jako samodzielnych specjalistów ds. zasobów ludzkich. Celem studiów podyplomowych jest także zapoznanie absolwentów ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w charakterze pracowników służby.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające dyplom studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci nabędą profesjonalną wiedzę i umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi i metod zarządzania personelem niezbędnych do pracy w dziedzinie HR, a także uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468)). Ponadto otrzymają uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych, a osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy będą miały szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.