Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Kielce, Tarnobrzeg

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników studium do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw oraz jako samodzielnych specjalistów ds. zasobów ludzkich. Celem studiów podyplomowych jest także zapoznanie absolwentów ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w charakterze pracowników służby.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające dyplom studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci nabędą profesjonalną wiedzę i umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi i metod zarządzania personelem niezbędnych do pracy w dziedzinie HR, a także uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468)). Ponadto otrzymają uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych, a osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy będą miały szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo