Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź, Kielce, Tarnobrzeg

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są zorientowane na wykształcenie praktycznych umiejętności budowania
i wdrażania najkorzystniejszych rozwiązań polityki personalnej w organizacji. Studia obejmują zakres począwszy od właściwej rekrutacji i selekcji poprzez zarządzanie szkoleniami oraz odpowiednią motywacją pracowników. Studenci nabędą umiejętności wsparcia kadry zarządzającej pozostałych działów organizacji w efektywnym wpływie na jakość kapitału ludzkiego i kierowanie zespołem pracowników. Zajęcia prowadzą praktycy biznesowi z doświadczeniem w doradztwie i w prowadzeniu szkoleń dla firm.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników studium do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw oraz jako samodzielnych specjalistów ds. zasobów ludzkich. Uczestnik studiów nabędzie profesjonalną wiedzę i umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi i metod zarządzania personelem niezbędną do pracy w dziedzinie HR.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo