Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Globalizacja i umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiło, że większość zespołów to międzynarodowe grupy pracowników. Wnoszą one bezcenne umiejętności, doświadczenie, styl pracy charakterystyczny nie tylko dla danej osoby, ale również dla kraju jego pochodzenia.Menadżerowie takich podmiotów muszą zatem znać i aplikować rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością, rozwiązywania konfliktów, adaptacji pracowników etc. Dziś warto posiadać wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą skutecznie kierować wielokulturową grupą, stymulować kreatywność czynnika ludzkiego i koordynować pracę zespołu w realiach wirtualnych.
Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach nauczania uwzględniających tendencje współczesnego rynku. Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego klienta warto studiować „Zarządzanie zespołami w przedsiębiorstwach międzynarodowych”.

CELE STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów jest usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu kierowania zespołami międzynarodowymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz pracowników dużych i średnich firm, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę z zakresu zarządzania zespołami międzynarodowymi oraz osób, które chcą się przekwalifikować, by w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z kierowaniem międzynarodową grupą.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Nauczysz się:

-zarządzania zespołami międzynarodowymi,
-prowadzić proces negocjacji w środowisku międzynarodowym
-wdrażać zmiany w ramach kultury organizacyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych