UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Opłaty i Promocje

OPŁATA ZA WPIS - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłatę za wpis w wysokości 100,00 zł należy uiścić na poniższy numer konta bankowego:
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)
TYTUŁ: opłata za wpis, imię i nazwisko, SZKOLENIE- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2020/2021

OPŁATA ZA WPIS - STUDIA PODYPLOMOWE

Opłatę za wpis w wysokości 100 zł należy uiścić na poniższy numer konta bankowego:
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)
TYTUŁ: opłata za wpis na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

OPŁATA ZA CZESNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Opłatę za czesne proszę  wnosić na niżej podany numer rachunku bankowego w wysokości zgodnej z umową

PKO BP SA I Oddział w Łodzi 

KONTO: 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001
Społeczna Akademia Nauk Łódź
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Tytuł: imię i nazwisko, kierunek studiów podyplomowych i nr albumu

 

OPŁATA ZA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłatę za szkolenie proszę  wnosić na niżej podany numer rachunku bankowego w wysokości zgodnej z umową

PKO BP SA I Oddział w Łodzi 

KONTO: 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001
Społeczna Akademia Nauk Łódź
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Tytuł: imię i nazwisko, szkolenie specjalizacyjne -organizacja pomocy społecznej, edycja 2020/2021

PROMOCJE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Promocje dla wszystkich Absolwentów SAN 
oraz studentów studiów uzupełniających magisterskich w SAN

ZNIŻKA NA STUDIA PODYPLOMOWE!

-500 zł za całość kształcenia podyplomowego!

ZNIŻKA 500 zł !

ZAPISZ SIĘ I PŁAĆ ZA STUDIA PODYPLOMOWE

O 500 ZŁ MNIEJ !

 

ZNIŻKA NIE DOTYCZY KURSÓW I SZKOLEŃ