Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!
Zadzwoń do nas: 42 664 66 99!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Opłaty

1. Wpisowe.

Opłatę wpisowego w wysokości 100 zł należy uiścić na poniższy numer konta bankowego:

Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Lodź

66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)

TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku

 

 2. Czesne za studia podyplomowe.

Opłaty czesnego za studia podyplomowe słuchacz wnosi na indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni.

Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie podany do informacji słuchacza na stronie internetowej Uczelni w Strefie Studenta lub w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacji na studia podyplomowe. W przypadku braku możliwości skorzystania z indywidualnego numeru rachunku bankowego wpłaty można również dokonać na konto: 
66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)
podając imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.