PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA MARZEC 2020 ! 

                       ZAPISZ SIĘ

        ELEKTRONICZNIE !

 

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych

Nasze Kierunki

 

       

 

  

NASZE KIERUNKI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

DZIAŁ: PEDAGOGIKA

SOCJOTERAPIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: SOCJOTERAPIA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

RESOCJALIZACJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: RESOCJALIZACJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

DZIAŁ: ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI

ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
LEAN LEADER

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: LEAN LEADER

 

ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- PRZYWÓDZTWO, INNOWACYJNOŚĆ, PARTNERSTWO
COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)

 

ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY

DZIAŁ: PRAWO I ADMINISTRACJA

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU:PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU:ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA

DZIAŁ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

BANKOWOŚĆ USŁUGOWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: BANKOWOŚĆ USŁUGOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSOWYCH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSOWYCH

DZIAŁ: PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

 

ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z TERAPIA UZALEŻNIEŃ I ZABURZEŃ ZACHOWANIA

DZIAŁ: IT

PROGRAMOWANIE APLIKACJI (FRONTEND)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PROGRAMOWANIE APLIKACJI (FRONTEND)

 

PROJEKTOWANIE I ANIMACJA W REKLAMIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PROJEKTOWANIE I ANIMACJA W REKLAMIE

DZIAŁ: PR (PUBLIC RELATIONS) I MARKETING

TRENER BIZNESOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: TRENER BIZNESOWY

PR -PUBLIC RELATIONS W FIRMIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PR PUBLIC RELATIONS W FIRMIE

PROFESJONALNY MENEDŻER BIZNESU INTRO MBA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: PROFESJONALNY MENEDŻER BIZNESU 

DZIAŁ: MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA

OPTYK SPRZEDAWCA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: OPTYK SPRZEDAWCA

KARDIOREHABILITACJA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: KARDIOREHABILITACJA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

DZIAŁ: LOGISTYKA

LEAN LEADER

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KIERUNKU: LEAN LEADER